Булозната Епидермолиза е рядко заболяване, от което страдат около 100 души в цялата страна. По тази причина медицинските специалисти са слабо запознати с него и могат да нанесат сериозни травми на пациентите си, преглеждайки и лекувайки ги по обичайния начин. Особено уязвими пациенти са бебетата, които често биват приемани в болница без родителите си и биват сериозно наранявани от неопитен медицински персонал.

Една от целите на ДЕБРА България е изграждането на специализиран център за ЕБ в УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен, където пациентите да получават адекватни грижи.

Благодарение на активните усилия на доц.д-р Ивелина Йорданова и финансиране от ДЕБРА Интернешънъл, екипът от преминали обучение в чужбина специалисти към центъра е в процес на изграждане. Той включва:

д-р Ивелина Йорданова – дерматолог 0885 840912

д-р Надя Янева – педиатър 0885 040301

д-р Пенчо Тончев – хирург 0887 206877

Даниела Захариева – медицинска сестра (смяна на превръзки)