Име

1

Асан Саръюсеинов

2

Валентин Колев

3

Валя Иванова

4

Васил Николов

5

Веселин Колчагов

6

Георги Вакъвчиев

7

Елена Енева

8

Емилия Колева

9

Илиян Александров

10

Константин Койчев

11

Кристиян  Иванов

12

Лилия Георгиева

13

Магдалена Абаджиева

14

Мариана Трашлиева

15

Милена Милетиева

16

Недялко Илиев

17

Незабравка Асенова
 

18

Петко Петков

19

Христина Цонева

20

Христо Енев
 Приети през май 2015

21

Биляна Генчева

22

Боряна Ангелова

23

Венцислава Григорова

24

Детелина Цанкова

25

Ивайло Йорданов

26

Кадире Кехайова

27

Мая Пауновска

28

Невена Димитрова

29

Ресмие Мустафова

30

Хюля Ибрям