Дарете надежда:

ДЕБРА България

IBAN BG91UBBS80021013693240
SWIFT/BIC код UBBSBGSF
Обединена Българска Банка

Протокол от среща на УС на ДЕБРА

Днес, 14 май 2015 г в гр.София се проведе среща на УС на ДЕБРА, в която участваха Незабравка Асенова, Елена Енева и Магдалена Абаджиева.

За нови членове на Сдружението бяха приети:

1.Кадире Кехайова
2.Детелина Цанкова
3.Хюля Ибрям
4.Биляна Генчева
5.Невена Димитрова
6.Боряна Ангелова
7.Венцислава Григорова
8.Ресмие Мустафова
9.Ивайло Йорданов
10.Мая Пауновска

Беше приет План за действие на Сдружение ДЕБРА България за 2015 г. и Проект за бюджет на Сдружение ДЕБРА България за 2015 г., които да бъдат обсъдени и гласувани на Общото събрание.

Можете да ги свалите и разгледате оттук: 2015ActionPlan и BudgetDEBRA2015

Comments are closed.